Polityka prywatności

Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności („Polityka Prywatności”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

1. Kto jest administratorem moich danych osobowych? 

Właściwy administrator danych to podmiot, który realizuje określone cele przetwarzania danych i decyduje o środkach ich przetwarzania.

W zależności od tego, w jakich celach Twoje dane osobowe są przetwarzane, administratorem danych jest (przy czym zbierając Twoje dane odrębnie informujemy Cię o tym, że jesteśmy ich administratorem, w zależności od konkretnego przypadku):

1.1 Rekrutacja

 • jeżeli bierzesz udział w procesach rekrutacyjnych w Keemple – administratorem danych jest potencjalny pracodawca, czyli: Keemple Polska Sp. z o.o. lub Keemple International

1.2 Zatrudnienie

 • jeżeli jesteś zatrudniony w Keemple Polska Sp. z o.o. administratorem danych jest ta spółka.
 • Jeżeli jesteś zatrudniony w Keemple International, to ta spółka przetwarza Twoje dane, jako administrator.

1.3 Realizacja umowy – świadczenie usług/produktów Keemple i opieki serwisowej w związku z prowadzoną przez nas działalnością

 • Jeżeli system Keemple i/lub urządzenia nabyłeś wraz z mieszkaniem od dewelopera, to administratorem Twoich danych jest ten właśnie deweloper, jako strona umowy, którą zawarłeś. Sprawdź więc w umowie, jaka spółka jest jej stroną. W takim przypadku Keemple ma dostęp do Twoich danych, ale wyłącznie w imieniu dewelopera, czyli jako podmiot przetwarzający, a nie administrator. Tak się dzieje, kiedy na przykład kontaktujemy się z Tobą, albo Ty się z nami kontaktujesz, a my udzielamy Ci odpowiedzi na zadane pytania dotyczące kwestii technicznej w zakresie produktu, który nabyłeś od dewelopera.
  Dzieje się tak dlatego, że deweloper zlecił nam udzielenie wsparcia w zakresie instalacji systemu/urządzeń, które zakupiłeś od dewelopera wraz z mieszkaniem i opieki posprzedażowej: serwisowej, utrzymaniowej, obsługi reklamacji czy innego kontaktu związanego z zakupionym systemem
 • Jeżeli system Keemple lub poszczególne urządzenia nabyłeś bezpośrednio od nas, to administratorem Twoich danych jest spółka Keemple, która jest stroną umowy/zamówienia wiążącego bezpośrednio Ciebie i nas, czyli: Keemple Polska Sp. z o. o.
  Wtedy to my, jako strona umowy, mamy uprawnienia i obowiązki dotyczące instalacji systemu i obsługi posprzedażowej, którą świadczymy bezpośrednio, a nie w imieniu dewelopera (czyli inaczej, niż w przypadku, kiedy system nabywasz od dewelopera). Tak się dzieje, kiedy na przykład kontaktujemy się z Tobą, albo Ty się z nami kontaktujesz, a my udzielamy Ci odpowiedzi na zadane pytania dotyczące kwestii technicznej w zakresie produktu, który nabyłeś bezpośrednio od nas.

Jako administrator przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej keemple.pl, opisanych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a dotyczących m.in. udostępnienia logowania do konta w aplikacji Keemple

1.4 Przedstawianie ofert

 • Jeżeli chcesz otrzymywać od nas oferty, to administratorem Twoich danych jest Keemple Polska Sp. z o.o., która albo w oparciu o zgodę, albo w oparciu o tzw. prawnie uzasadniony interes, przedstawi Ci oferty Keemple.

1.5 Kontakt

 • Jeżeli kontaktujesz się z nami telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy tradycyjnej – w imieniu własnym lub jako osoba kontaktowa/reprezentant klienta lub kontrahenta, to spółka, do której kierujesz zapytanie przetwarza Twoje dane, jako administrator – może to więc być Keemple Polska Sp. z o.o. lub Keemple International. Odpowiadamy na zadane nam pytania, w tym dotyczące kwestii technicznej, udzielamy informacji, odpowiadamy na zapytania ofertowe. Cel ten stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO.

1.6 Portale społecznościowe

 • Prowadzimy profil w portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/Keemple/w celu kontaktowania się z ich użytkownikami oraz przedstawiania na tych portalach przygotowanych przez Keemple treści i promowania własnej działalności, a także w celach analitycznych i statystycznych. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników tych portali, gdy odwiedzają nasze profile, bądź wchodzą z nimi w interakcje (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości).

Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Jeśli jesteś użytkownikiem takiego portalu przetwarzanie Twoich danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i możesz korzystać z przysługujących Tobie w ich ramach uprawnień.

2. Jak mogę się skontaktować z administratorem danych?

Można się z nami skontaktować w poniższy sposób:

2.1. Keemple Polska Sp. z o.o.

– za pomocą telefonu: +48 22 295 18 31 oraz +48 22 295 18 32

– za pomocą wiadomości e-mail: biuro@keemple.pl

– listownie: ul. Sarmacka 12G/30, 02-972 Warszawa

2.2. Keemple International –  A.KEEMPLECOM LIMITED

– za pomocą telefonu: +357 25 732220

– za pomocą wiadomości e-mail: mail@keemple.com

– listownie: 2 Agias Fylaxeos and Zinonos Rossis, 3082 Limassol, Cyprus

3. Czy administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych?

Inspektor Ochrony Danych został powołany w spółce Keemple Polska Sp. z o.o., którym jest:

Katarzyna Ułasiuk, kontakt e-mail: iod@keemple.pl

Kontakt korespondencyjny: ul. Sarmacka 12G/30, 02-972 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

4. W jakich celach i na jakich podstawach moje dane osobowe są przetwarzane?

Dane przetwarzane w poniższych celach przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne:

4.1 rekrutacja – zgoda kandydata do pracy

4.2 zatrudnienie, czyli realizacja umowy i wykonanie obowiązujących przepisów w tym zakresie:

a) w przypadku umów o pracę (prawo pracy i prawo dot. ubezpieczeń, podatków, archiwizacji dokumentacji pracowniczej):

 • konieczność realizacji umowy lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Twoje żądanie, a także
 • obowiązujące przepisy prawa w zakresie: prawa pracy, ubezpieczeń, podatków, archiwizacji dokumentacji pracowniczej
 • prawnie uzasadnione interesy, rozumiane jako umożliwienie w Keemple i poza Keemple kontaktów w sprawach służbowych z właściwą osobą (gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania powierzanych zadań)

b) w przypadku umów innych, niż umowy o pracę z kodeksu pracy (np. w oparciu o umowę o dzieło, umowę zlecenia):

 • konieczność realizacji umowy lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Twoje żądanie, a także
 • obowiązujące przepisy prawa w zakresie: ubezpieczeń, podatków, archiwizacji dokumentacji
 • prawnie uzasadnione interesy, rozumiane jako umożliwienie w Keemple i poza Keemple kontaktów w sprawach służbowych z właściwą osobą (gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania powierzanych zadań)

4.3 realizacja umowy – świadczenie usług/produktów Keemple i opieki serwisowej w związku z prowadzoną przez nas działalnością

a) jeżeli system Keemple i/lub urządzenia nabyłeś wraz z mieszkaniem od dewelopera – umowa powierzenia, w oparciu o którą przetwarzamy dane w imieniu dewelopera

b) jeżeli system Keemple lub poszczególne urządzenia nabyłeś bezpośrednio od nas:

 • konieczność realizacji umowy/zamówienia lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Twoje żądanie, a także
 • obowiązujące przepisy prawa w zakresie: podatków, archiwizacji dokumentacji, jak też
 • prawnie uzasadnione interesy Keemple, rozumiane jako: dochodzenie, obrona lub ustalenie roszczeń, dochodzenie zaległych należności, bieżące kontakty w sprawie umowy/zamówienia, wyjaśnianie ewentualnych reklamacji, sporów, utrzymanie relacji biznesowych, właściwa identyfikacja osób kontaktowych lub reprezentantów naszych klientów

c) jeżeli korzystasz z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej – konieczność realizacji umowy o świadczenie takiej usługi, w oparciu o regulamin lub konieczność przetwarzania danych osobowych przed jej zawarciem, na Twoje żądanie.

4.4 przedstawianie ofert marketingowych, w tym informacji handlowych dotyczących usług/produktów Keemple – zgoda na otrzymanie takich ofert w formie elektronicznej lub telefonicznej (zbieramy odrębne zgody na każdą z tych form), lub prawnie uzasadniony interes, czyli kierowanie ofert w postaci bezpośredniej (papierowo)

4.5 kontakt, czyli bieżące kontakty z klientami, reprezentantami, osobami kontaktowymi wytypowanymi do kontaktu lub osobami, które same się z nami kontaktują – prawnie uzasadnione interesy Keemple rozumiane jako przyjęcie zapytania do realizacji i udzielenie na nie odpowiedzi, a także prowadzenie bieżącego kontaktu

4.6 portale społecznościowe, czyli prowadzenie aktywności za ich pośrednictwem – prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu kontaktowania się z użytkownikami portali, promocji własnej działalności i informowania o niej.

5. Źródło danych (skąd Keemple ma Twoje dane osobowe?)

Zazwyczaj źródłem danych jesteś Ty, czyli sama osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli jesteś klientem dewelopera, to otrzymujemy od niego Twoje dane w celu umówienia instalacji zakupionego produktu i dalszej obsługi posprzedażowej.

Jeżeli jesteś pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem naszego kontrahenta (np. dewelopera, dostawcy usług prawnych, informatycznych, etc.), bądź reprezentantem naszego klienta i współpracujesz z nami w jego imieniu to możliwe jest, że otrzymamy Twoje dane kontaktowe odpowiednio od tego kontrahenta lub klienta w związku z wyznaczeniem przez niego osób reprezentujących lub kontaktujących się z nami w jego imieniu.

Podawane nam dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, jednak w określonych sytuacjach ich podanie jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w konsekwencji ich niepodanie uniemożliwi odpowiednio realizację przepisu prawa lub nawiązanie i prawidłową realizację umowy.

6. Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych w Keemple mają wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, a poza tym odbiorcami mogą być następujące podmioty w następujących przypadkach:

 • dzieje się to na żądanie organów uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. komornik, Policja)
 • dzieje się to w wyniku konieczności spełnienia przez nas obowiązku prawnego (np. udostępnienie danych do ZUS, US)
 • dzieje się to, gdyż jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy (np. udostępnienie danych do banku w związku z dokonywanymi przelewami w celu rozliczeń)
 • dzieje się to, ze względu na realizację prawnie uzasadnionych interesów Keemple (np. ujawnienie danych pełnomocnikom lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, ujawnienie danych adresowych kurierom czy Poczcie Polskiej w celu doręczenia przesyłki)
 • dzieje się to w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie których upoważniamy dostawców usług dla nas do dostępu do danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconej usługi (np. usługi wsparcia związane z utrzymaniem infrastruktury lub systemów IT).

7. Jak długo przechowujemy dane osobowe? 

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak mamy cel ich bieżącego wykorzystania lub ich archiwizacji. O okresach przechowywania danych zbieranych w konkretnym przypadku informujemy Cię zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Tobą zawieramy, ogłoszeniach o pracę, czy przy formularzach, kiedy pozostawiasz dane do przesyłania Ci ofert.

Co do zasady, okresy przechowywania danych ustalamy w oparciu o następujące kryteria:

 1. w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę (np. na otrzymywanie ofert marketingowych, przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych) – dane przechowujemy do czasu odwołania zgody
 2. w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nawiązane z nami relacje umowne – dane przechowujemy do czasu ustania okresów wskazanych w przepisach prawa, na podstawie których Ty lub my moglibyśmy mieć prawo do wniesienia roszczenia
 3. w przypadku przetwarzania danych na potrzeby realizacji przepisów prawa – dane przechowujemy tak długo, jak zobowiązuje nas do tego prawo
 4. w przypadku przetwarzania danych w imieniu i na rzecz deweloperów – dane przechowujemy tak długo, jak wskaże nam to w umowie deweloper
 5. w przypadku przetwarzania danych na potrzeby wyłącznie kontaktu – dane przechowujemy nie dłużej, niż 3 lata
 6. w przypadku przetwarzania danych na portalach społecznościowych – dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania

8. Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 2. prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (16 RODO),
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 4. prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Spółki, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (Art. 21 RODO),
 7. w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez przesłanie wiadomości na adres: Keemple Polska Sp. z o.o. u Sarmacka 12G/30, 02-972 Warszawa, lub adres e-mail: iod@keemple.pl
 8. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

9. Pliki cookies 

Korzystamy także z usług Google Analytics, któremu przekazujemy informacje zbierane za pomocą plików cookies (informacje statystyczne). Te informacje są anonimowe i nie stanowią danych osobowych. Więcej na temat przetwarzania takich informacji możesz przeczytać tutaj:  https://policies.google.com/privacy

Nasza strona korzysta z plików cookies. Pliki cookies, zwane także potocznie ciasteczkami, to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania z niej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z naszej strony internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej.

W ramach Strony stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

 1. Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 2. Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Zmiana ustawień plików cookies

Przeglądarki internetowe bardzo często domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki, z której korzystasz, szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi ciasteczek znajdziesz w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Musisz jednak wiedzieć, że zmiana ustawień w zakresie korzystania z plików cookies na poziomie przeglądarki za pomocą której przeglądasz strony internetowe może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie i utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych z nich.

10. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na obszar ochrony danych osobowych może mieć wpływ wiele uregulowań prawnych. Takie zmiany będą niezwłocznie wprowadzane w niniejszej polityce prywatności.